Třídy

V letošním roce jsme se po delší době vydali do Uffa na divadelní představení. Hra „Robinson Crusoe“ je velice známá. Příběh námořníka z Nového Yorku, který má rád dobrodružství a ocitne se na pustém ostrově. Zde prožívá spoustu dobrodružství, nalezne i věrného Pátka, kterému zachrání život. Nakonec se vrátí zpět do své rodné země. Příběh se šťastným koncem! Představení se nám moc líbilo, protože bylo proloženo vtipnými scénkami v podání jediného herce.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 3. B

Začali jsme také navštěvovat školu bruslení. Navázali jsme na loňské bruslení. Hned na první hodině si Daneček zlomil ruku, tak doufáme, že bude brzy v pořádku!! Někteří už to krásně zvládáme, někteří potřebují ještě pomoci a někteří se to stále učí. Ale určitě se s tím popereme a na konci z nás všech budou dobří bruslaři!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 2. B

Letos jsme navštívili knihovnu a to proto, aby nás královna Abecedka pasovala na čtenáře. Museli jsme splnit 3 úkoly, abychom získali 3 klíče. První byl za dar, který jsme královně vyrobili. Byla to krásná knížka s písmenek a obrázků, druhý byl za slabiky ve slovech a třetí za čtení. Všichni se moc snažili a tak nakonec byli pasování na čtenáře a dostali diplom. Královnu doprovázel šašek, který nás bavil veselými příběhy. Na čtení jsme sice museli mít roušky, ale i tak jsme to všichni dobře zvládli!!!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 2. B

Jednoho krásného podzimního dne jsme se vydali na výlet do pohádkového království. Autobusem jsme dojeli pod hrad Kuňku a poté nás vláček odvezl kolem obory se zvířaty až k hranicím království. Na celnici nám dal celník povolení ke vstupu a pas ke vstupu do tohoto království. Prošli jsme pohádkovým lesem, výrobnou perníku s ježibabou, nebem i peklem, kam jsme mohli sjet po pekelné skluzavce. Nakoupili jsme si suvenýry a vláček nás odvezl zpět k autobusu. Výlet se nám moc líbil!

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 2. B

Letos jsme se poprvé společně vydali do městské knihovny. Začínají z nás být pomalu čtenáři, a proto bychom měli vědět, kde si můžeme knížky nejen koupit, ale i půjčit. Paní knihovnice nás se vším seznámila (co a jak dělat máme a nemáme) a poté jsme si mohli knihy vybrat i prohlédnout. Někteří už do knihovny chodí s rodiči, takže vědí, jak vše funguje. Kdo si přinesl průkazku, mohl si knihu zrovna půjčit a odnést domů. Další návštěva nás čeká v červnu – to už z nás budou dobří čtenáři a na ně budeme pasováni. Proto musíme trénovat a moc se těšíme!!!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

30. ledna jsme dostali naše první vysvědčení a všichni jsme měli SAMÉ JEDNIČKY!!!

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

V rámci projektu „Sám sebou“ navštívila naši třídu Ing. Bc. Karla Mihatschová s programem: BUĎME KAMARÁDI!. Nejdříve navodila téma kamarádství, spolužák, spolupráce a další slova. Hledali jsme 3 klíče, které vlastně známe: 1. Mluv se všemi hezky, 2. Nikoho neodstrkuj, 3. Nikomu neubližuj. Poté formou her, scének a loutkou Zajdou děti zaujala. Vymýšleli společně situace, které by mohly nastat, a zároveň je řešili. Vyzkoušeli si pravidlo: „STOP“, pokud se jim něco nelíbilo. Někteří se dokonce s těmito situacemi již setkali. Program děti zaujal, zapojovaly se do scének a her.  A pravidlo na závěr: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě!“

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 1. B

 

 

Back to top