Třídy

Během projektu jsme poznávali podzim všemi smysly - pozorovali přírodu na podzim, slyšeli v parku šumět vítr ve větvích stromů a cítili vůni lesa, sbírali jsme listy a plody našich listnatých a jehličnatých stromů a také jsme podzim ochutnali, lískové oříšky a šípkový čaj nám moc chutnal.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

 

 

Ve čtvrtek 19. 9. jsme v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově zhlédli výstavu Toč se a vrč, můj kolovrátku. Výstava představovala dávno zaniklý svět rukodělné lnářské výroby, typické pro Trutnovsko do počátku 20. století. K vidění byly kolovraty, lamačky lnu, vochle, vijáky či přeslice, tedy nástroje, kterými se v našem kraji podomácku zpracovával len. A všechno jsme si to pěkně připomněli pohádkou Krtek a kalhotky. Moc se nám to líbilo.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Tělocvik nás velmi baví, i ten na hřišti.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Velmi se nám daří a máme za sebou velký kus práce. Za měsíc září jsme se toho spoustu dozvěděli a naučili.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 1. A

Součástí výuky ve 4. ročníku je i dopravní výchova. Na SVČ v Trutnově nás přivítali nejen lektoři, ale také policista. Probírali s námi značky a dopravní značení, křižovatky, dopravní situace a na počítačích jsme řešili situace jako chodci nebo cyklisté. Po této části jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti a na dopravním hřišti jízdu podle dopravních předpisů. Pro některé to nebylo vůbec jednoduché (sledovat dopravní značky, dávat znamení o změně směru jízdy a sledovat dopravní situaci kolem sebe). Někteří budou muset ještě trénovat, aby mohli sami vyrazit na silnice. Už se všichni těšíme na jaro, kdy budeme všechny tyto aktivity dělat znova, ale už tak, abychom si zasloužili „ Průkaz cyklisty“.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Tento rok jsme absolvovali „START KURZ“.  Je to první, startovní kurz.  Někteří žáci byli poprvé sami bez rodičů mimo domov. Absolvovali jsme spoustu aktivit: turistiku, běh, plavání, uzlování, první pomoc, karneval, překážkovou dráhu, návštěvu bunkru z 2. světové války, BZS v Odolově, prolézání cvičným polygonem na BZS (kde náš spolužák Ondra vytvořil nový rekord polygonu!!), cestu do Stárkova, sběr hub, kterých kolem bylo spousty a spousty!! Počasí se nám vydařilo a kurz jsme si moc užili. Už se moc těšíme na příští rok na „BIVAK KURZ“ na horách.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

V měsíci září jsme navštívili Uffo, kde jsme shlédli divadelní představení „ Pověsti staré a české“.  Byly to pověsti z naší historie: O praotci Čechovi, O Bivojovi a O Přemyslovi. Pomocí dřevěných loutek nás zavedly do dávné minulosti naší země. Chvilkami veselá vystoupení herců nás nejen pobavila, ale zároveň seznámila, co se na našem území odehrálo.  Představení se nám moc líbilo! Nejen, že jsme se zasmáli, ale zároveň jsme se něco zajímavého dozvěděli.

 

text a foto: Mgr. Fribová Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top