Třídy

První písmenka se učíme nejrůznějšími způsoby. Kromě psaní písmenka modelujeme, tvarujeme z různých materiálů, skládáme ze stavebnice apod. Během září jsme také navštívili knihovnu. Seznámili jsme se s místem, kam budeme chodit, až budeme umět přečíst všechna písmenka, slova a věty.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Někteří prvňáčků přijali pozvání a navštívili školu ještě v podvečer, po vyučování. Paní vychovatelky ze školní družiny a některé paní učitelky si pro nás připravily tajemnou procházku naší školy. Plnili jsme různé úkoly a v závěru byla připravená malá odměna.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Během září a října jsme se naučili spoustu nových věcí. Počítáme do 5, umíme písmenka M, A, E, S, L, vyráběli jsme halloweenské masky. Postupně se učíme spolupracovat ve dvojicích a ve skupinách, využíváme k tomu centra aktivit.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

První z akcí naší třídy byla návštěva tkalcovského muzea v Poříčí - Voletinách. Cílem bylo posílení vztahů v nově vznikajícím kolektivu ve venkovním prostředí a zároveň využití kurzu pro školní děti. Naučili jsme se pracovat s nástroji na výrobu lněného vlákna, motivací byla pohádka o krtkovi: „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Domů jsme si přinesli ozdobený papír technikou embosování a vlastnoručně vyrobené mýdlo s bylinkami.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Kamarádi z 2. A se rozhodli předvést, co již dovedou v angličtině, a pustili se do přípravy říkankového představení pro spolužáky z prvních tříd. Celý měsíc věnovali tréninku anglických a česko-anglických básniček, jejichž přednes doplnili rekvizitami; vyrobili pozvánky, které osobně donesli pozvaným třídám a jejich vyučujícím. V pátek 27. května předstoupili před své první publikum a předvedli výkon hodný profesionálů. Odměnou jim byl nadšený potlesk a pozvání na točenou zmrzlinu – samozřejmě, že si o ní šikulové z 2. A poprosí v angličtině!

Keep it up!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text: paní Drygalská Naďa, učitelka angličtiny

Druhá třída nám přinesla mnoho nových znalostí, poznatků i zážitků. Na podzim byl velkým tématem environmentální projekt Les. Užívali jsme si adventní čas, kdy nás navštívil čert a Mikuláš a společně jsme se těšili na vánoční prázdniny. Absolvovali jsme kurz bruslení i plavání. Vyzkoušeli jsme si práci v centrech aktivit a projektovou výuku. Poslední dubnový den jsme se proměnili na čarodějnickou třídu a hledali recept na vzácný lektvar. Absolvovali jsme každoroční projekt Zdravé zuby a vydali se na školní výlet na Staré Hrady. Kromě těchto zážitků jsme utužovali kamarádské vztahy, navštívili divadlo, galerii, psí útulek, Dům pod jasanem a mnoho dalších míst. Nyní už je čas na zasloužený oddych a po prázdninách se vrhneme do další práce!

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka

V úterý 29. 6. jsme jeli na školní výlet do Fajnparku k Chlumci nad Cidlinou. Prošli jsme se mezi dinosaury a na boso se prošli Bosovem. Také jsme si detailně prohlédli hmyz v Hmyzákově. Vyzkoušeli jsme si nejrůznější atrakce - safari auta a uffo auta, trampolíny, koupání v jezírku a učili jsme se bubnovat. Moc se nám to líbilo.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 2. A

Back to top