Třídy

V předvánočních svátcích jsme v centrech aktivit procvičovali slabiky, upevňovali znalosti z matematiky. Rodičům jsme chystali vánoční přáníčka v podobě kapříků.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Znalosti o podzimu se učíme přímo v přírodě. Hrajeme pexeso se slabikami, vybarvujeme písmenka. Ta také vyhledáváme v textech, z písmenek sestavujeme slabiky.  

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Každý týden jsme navštěvovali zimní stadion, abychom se seznámili se základními technikami bruslení. Pro některé z dětí to bylo první setkání s ledovou plochou. V závěru kurzu bruslení se uskutečnily závody.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

První písmenka se učíme nejrůznějšími způsoby. Kromě psaní písmenka modelujeme, tvarujeme z různých materiálů, skládáme ze stavebnice apod. Během září jsme také navštívili knihovnu. Seznámili jsme se s místem, kam budeme chodit, až budeme umět přečíst všechna písmenka, slova a věty.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Během září a října jsme se naučili spoustu nových věcí. Počítáme do 5, umíme písmenka M, A, E, S, L, vyráběli jsme halloweenské masky. Postupně se učíme spolupracovat ve dvojicích a ve skupinách, využíváme k tomu centra aktivit.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Někteří prvňáčků přijali pozvání a navštívili školu ještě v podvečer, po vyučování. Paní vychovatelky ze školní družiny a některé paní učitelky si pro nás připravily tajemnou procházku naší školy. Plnili jsme různé úkoly a v závěru byla připravená malá odměna.

 

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

První z akcí naší třídy byla návštěva tkalcovského muzea v Poříčí - Voletinách. Cílem bylo posílení vztahů v nově vznikajícím kolektivu ve venkovním prostředí a zároveň využití kurzu pro školní děti. Naučili jsme se pracovat s nástroji na výrobu lněného vlákna, motivací byla pohádka o krtkovi: „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Domů jsme si přinesli ozdobený papír technikou embosování a vlastnoručně vyrobené mýdlo s bylinkami.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Gabauerová Michaela, třídní učitelka

Back to top