Třída 9.C

Ve středu 3. června jela naše třída spolu s 3. A na Potštejn. Do zámku plného magie a kouzel nás uvedl čarodějnický školník. Prohlídkou nás provázela profesorka Lektvíra Nádherná, Maharádža a Vitruvius de Vigo. Zavítali jsme i do tajemného sklepa, který byl trošku strašidelný. V zámecké zahradě se pásly kozy. Mohli jsme je krmit a hladit. Občerstvili jsme se v cukrárně, kde jsme si nakoupili drobné pamlsky a samozřejmě i suvenýry. Cestou zpět jsme si vyprávěli zážitky.

text: Koutová Sandra, žákyně 3. C

foto: Mgr. Buřilová Radka, Třídní učitelka 3. C

Již třetím rokem navštěvujeme kurz plavání. Parádně se zdokonalujeme a moc si to užíváme. Někteří z nás s nadšením skáčou i z velkých výšek. Samozřejmě kromě poctivého tréninku nechybí ani zábava a hry. 

Text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka 3. C

V rámci hodin prvouky jsme se na jaře věnovali atraktivnímu tématu Vesmír. Zajímalo nás mnoho otázek. Průvodce tajemným prostorem nám dělal mimozemšťan Fifi. Společně jsme se dívali na vesmírná videa, kreslili planety, zjišťovali o nich informace, vyplňovali pracovní listy, četli si příběhy o souhvězdích, počítali s hvězdami… Všechny práce se nám moc povedly a jistě si budeme své získané znalosti dále prohlubovat.

 

Text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka 3. C

V letošním školním roce jsme opět zavítali do městské knihovny. Tématem, které pro nás paní knihovnice připravila, byly pohádky. Ukázali jsme si příběhy z nejrůznějších koutů světa, pohádky tematicky zaměřené, moderní, klasické, známé i neznámé… Nejvíce se nám líbila druhá část programu, kdy jsme si mohli prohlížet a pročítat knížky, které jsme si sami vybrali. Mnozí z nás si knížky vypůjčili domů a pečlivě tak trénují čtení.

Text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka 3. C

Každoročním projektem třetích ročníků je téma VODA a VZDUCH. I my jsme se mu tedy v průběhu února věnovali. Vysvětlili jsme si koloběh vody v přírodě a ukázali jsme si, jak se voda čistí. Při výtvarné výchově jsme ve skupinkách osídlovali rybník, v matematice lovili rybky se správným výsledkem. Nejvíce nás ale zaujal pokus, který ukazoval, jak se v přírodě voda vypařuje a poté z mraků opět prší dolů. 

Text a foto: Mgr. Buřilová Radka, třídní učitelka 3. C

Back to top