Třída 9.C

Po úspěšném zpracování tématu o energii jsme se formou center pustili do vesmírného bádání. Vytvořili jsme plakát znázorňující sluneční soustavu, napsali každý vlastní napínavý vesmírný příběh, zjistili, v jakém znamení jsme se narodili a pokusili se svůj znak namalovat. Práce se nám dařila a naše výtvory zdobí školní chodbu vedle třídy.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Divadelní představení Bílý Tesák na motivy románu Jacka Londona, na které jsme se šli podívat ve čtvrtek 29. 11. nás zaujalo nejen svým netradičním zpracováním, ale i dobrodružným příběhem z prostředí drsné Aljašky v dobách zlaté horečky.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Dne 8. 11. 2018, se dvě soutěžní družstva Základní školy kpt. Jaroše, zúčastnily soutěže Talenty pro firmy. Jednalo se o okresní kolo, které proběhlo v areálu výrobní firmy KABLO Vrchlabí. Naše škola na tuto soutěž postavila dvě družstva. Družstva byla smíšená, tři žáci základní školy, tři žáci z průmyslové školy a odborný poradce z firem Tyco a Continental. Úkolem každého družstva bylo sestavit funkční model dopravníkového pásu s variátorovým otvíráním zábrany, poháněné elektromotorem ze stavebnice MERKUR. Vítěz musel sestavit a odzkoušet funkčnost modelu a to v co nejkratším čase. Soupeření to bylo napínavé. Zvítězilo jedno z našich družstev pod vedením učitele Václava Loufka, ve složení Maruška Škvárová, Anička Ondráčková z naší třídy a Kryštof Nachtman z 5. A.

 

Kompletní report z akce ZDE a fotogalerie TADY.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Ve středu 28. 11. nás navštívily studentky z Lékařské fakulty v Hradci Králové, aby nám v rámci projektu Zdravé zuby připomněly všechny zásady správného čištění zubů. Ukázalo se, že naše znalosti jsou výborné, jsme schopni je využívat v praxi, a proto můžeme bez obav navštěvovat zubního lékaře.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

„Nakládejte se Zemí dobře. Nebyla nám dána do vínku našimi rodiči. Byla nám zapůjčena k opatrování našimi dětmi.“ (Keňské přísloví)

Letošní začátek školního roku je spojen s ekologickými tématy v různých podobách. Kromě ekobivaku jsme v minulém týdnu absolvovali několik projektových dní. Tentokrát jsme se zaměřili na široké téma - energii. Seznámili jsme se s jejími zdroji, s různými typy elektráren, snažili jsme se přijít na to, jak energií, co nejvíce šetřit pro dobro naší planety i našich peněženek. Pracovali jsme ve třídě, četli odborný článek, zpracovávali prezentaci o elektrárnách nebo vytvořili plakát o metodách šetření, také jsme si vyráběli větrníky. Někteří dokonce vyrobili maketu vylosované elektrárny. Na závěr jsme si vysvětlovali některá přísloví a všichni jsme si uvědomili, že si naši planetu opravdu musíme chránit. Vše bylo o to napínavější, že jsme si poprvé vyzkoušeli práci ve skupinách v tzv. centrech aktivit. Každá skupinka v danou chvíli pracovala na něčem jiném a v průběhu týdne se všichni vystřídali. Poznali jsme úskalí i kouzlo společné práce a vše proběhlo nad očekávání výborně.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C

Back to top