Halloweenský školní den jsme si užili ve strašidelných maskách. Učení jsme tentokrát odložili a věnovali se tematickým činnostem. Ve skupinkách jsme vytvářeli plakáty, hráli dramatické scénky, tančili... Byl to po podzimních volných dnech příjemný návrat do školy.

Back to top