V rámci hodin OV jsme si zkusili, jak to probíhá u voleb. Vždyť za 4 roky už budou někteří z nás moci volit.

Tématem našich voleb byl NEJOBLÍBENĚJŠÍ PŘEDMĚT. Dohodli jsme se, že budeme vybírat mezi hlavními vyučovacími předměty bez výchov.

Každý si připravil 9 hlasovacích lístků (ČJ, MA, AJ, NJ, PŘ, DĚ, FY, ZE, CH). Následně jsme za plentou jeden z lístků vložili do obálky. Pak jsme obálku vhodili do urny.

Následovalo sčítání hlasů a vyhlášení voleb. Nejoblíbenějšími předměty v 8. C se shodně staly matematika a anglický jazyk.

 

text a foto: Mgr. Ryšavá Jitka, učitelka OV

Back to top