Poslední školní den roku 2019 jsme si tradičně předali dárky u ozdobeného stromečku a popřáli si do nového roku hodně štěstí a zdraví. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za spolupráci a pomoc v adventním období, dostali jsme stromeček, vánočku, šišky na vánoční dílnu, dřevo na zátop při opékání buřtů. Přeji všem dětem a rodičům krásné vánoce, spoustu dárků a v novém roce pevné zdraví a dobrou náladu.                           

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 6. C

Back to top