Ve třídách 5. C a 7. B proběhl projektový den. Nejprve si třídy na flipchart napsaly, s jakými tématy by rády pracovaly. Z návrhů bylo nakonec vybráno téma Záhady a tajemství. Žáci byli rozděleni do pětičlenných týmů. Každá skupina dostala zadání a zároveň si vylosovala téma, které bude zpracovávat. Týden si týmy chystaly materiály a připravovaly se. Ve středu 6. března se žáci shromáždili v jedné třídě, aby zhlédli video o nevysvětlitelných záhadách. Vyslechli si organizační pokyny a nachystali si pracoviště. Pak se pustili do práce. Pátrali po podivných tvorech, zjišťovali tajemství o Titanicu a vyráběli lapbook na vylosované téma. Na závěr dne svoji práci odprezentovali a zhodnotili. Děti pracovaly se zaujetím, ohlasy žáků i kantorů byly pozitivní. Výsledky práce visí na nástěnce na 2. patře školy a rozhodně stojí za vidění.

 

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 5. C, Mgr. Ryšavá Jitka, třídní učitelka 7. B

Back to top