Třída 9.B

Tento školní rok nás paní knihovnice seznámila s pověstmi. Dozvěděli jsme se, na jaké okruhy pověsti dělíme, jaká je jejich charakteristika a dvě pověsti jsme si také poslechli. Některé děti již průkazku do knihovny mají, jiné se rozhodly, že si ji založí a do knihovny začnou pravidelně chodit.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Povídání o tom, jak si správně čistit zuby, aby se nekazily, už pro nás není nic nového. Děti odpovídaly studentkám lékařství na otázky, shlédly krátkou prezentaci, zkoušely si techniku čištění svých zubů nebo čistily model chrupu.

 

 

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

 

 

Již třetím rokem pořádá naše třída s podporou rodičů Den s domácími mazlíčky. V rámci projektu besedujeme pod vedením rodičů o zvířatech, které rodiny chovají. Děti pak plní různé tematické úlohy. Projekt propojuje český jazyk, přírodovědu, výtvarnou výchovu, popřípadě matematiku. Každým rokem se setkává s obrovským zájmem dětí.

V učení o domácích zvířatech nám velmi pomohla slečna asistentka, která do třídy přivedla své sedmiměsíční štěně a vyprávěla dětem o psech.

 

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Již třetím rokem pořádá naše třída s podporou rodičů Den s domácími mazlíčky. V rámci projektu besedujeme pod vedením rodičů o zvířatech, které rodiny chovají. Děti pak plní různé tematické úlohy. Projekt propojuje český jazyk, přírodovědu, výtvarnou výchovu, popřípadě matematiku. Každým rokem se setkává s obrovským zájmem dětí.

Velké poděkování za vypravování o kočkách patří letos mamince Aničky!

 

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Divadelní představení na motivy knihy Julese Verna bylo tentokrát úplně jiné, než jsme zvyklí. Herci je hráli pomocí loutek na dvou malých jevištích. Loutky snímaly kamery a příběh byl promítán na velké plátno nad jevištěm. Zvláštní provedení i děj děti velmi zaujal.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top