Třída 9.B

Staleté kořeny jsou celorepublikovým mediálním projektem, který připomíná 100 let od založení Československa. Snaží se propojit minulost s přítomností, na příbězích významných osobností ukazujeme žákům, z jakých hodnot vyrůstají. Během dvou vyučovacích hodin děti zhlédly videa o hodnotách našeho národa, pracovaly nejen samostatně, ale i ve skupinkách, stříhaly, lepily, diskutovaly a hlavně se dovídaly nové informace.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Druhý zářijový týden jsme společně trávili v Krkonoších na školní chalupě Bažina. Počasí nám přálo, a tak jsme se směle pouštěli i do delších výletů po vršcích hor. První den jsme došli "jen" na Kolínskou a Pražskou boudu, zato hned v úterý jsme vyšlápli na Sněžku. Někteří cestou prožívali těžké chvilky, ale nahoře byli odměněni krásným pocitem překonání sama sebe. Ve středu jsme se podívali na rozhlednu na Hnědém vrchu a ve čtvrtek čekal děti ekologický vzdělávací program organizovaný KRNAP s názvem „Jak kůrovec kůru kouše“. Kromě výletů se děti učily. Čekala je práce s mapou a kompasem, seznamovaly se s pravidly Krkonošského národního parku, zabývaly se řešením ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti, dozvěděly se spoustu zajímavostí o lese, ohrožených rostlinách a živočiších, o ochraně přírody. Ve volném čase mohly využít saunu nebo herny se stolním tenisem a fotbálkem. Poslední odpoledne a večer patřil posezení u ohně a hlavně očekávanému karnevalu a diskotéce. Kurz hodnotíme jako velice zdařilý, podařilo se naplnit jeho cíl. Pochvala a poděkování patří všem účastníkům kurzu. Dále bychom chtěli poděkovat manželům Kramešovým z hotelu Hvězda v Peci pod Sněžkou za sponzorský dar pro třídu i za vynikající večeři po náročném výstupu na Sněžku.

 

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B, Mgr. Schierlová Jana, pan Krejčí Jaroslav

Den dětí jsme oslavili na cestě za dobrodružstvím. Na hradu Kost nás čekaly hry a soutěže - přetahování lanem, házení a střelba lukem na cíl. Užili jsme si zajímavé povídání o dravcích a divadelní pirátské vystoupení. Po obědě jsme si prohlédli hradní komnaty a chvilku předtím, než začalo pršet, tak jsme nasedli do autobusu a vyrazili k domovu.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

V městském parku začalo naše putování za poznáním lesa pod vedením studentů a studentek České lesnické akademie Trutnov. Děti plnily různé úkoly a zároveň si vyslechly spoustu zajímavostí o přírodě – o dravých ptácích, kožešinách a paroží zvířat, stromech a bylinách i o tom, jak dlouho se v přírodě rozkládá papírový kapesník nebo igelitový pytlík.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Ve středu jsme se vydali do Horního Maršova, abychom se tam pod vedením zkušených instruktorů věnovali zkoumání lesa, půdy a živočichů žijících v půdě. Děti nejdříve poslepu poznávaly předměty pocházející z lesa, potom se vydaly vybavené lupou, pinzetou a zápisníkem do lesa, aby tam zkoumaly zvířata, která žijí v půdě. V závěru dne si zahrály hry „na klíště“ a „na poznávání stromů po hmatu“.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 4. B

Back to top