Třída 9.B

Děkuji všem žákům, kteří přišli pomoci a strávili s námi příjemné předvánoční odpoledne.


text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Dramatický kroužek navštěvuje sedm žákyň naší třídy - Nikča Jaklová, Kája Kauerová, Klárka Mědílková, Pája Lošová, Natka Rychterová, Terka Šaclerová a Nelča Valnohová. Společně s některými žáky z 5. C si pro své první vystoupení připravili pohádku od Jana Wericha Lakomá Barka. Premiéra proběhla v úterý 18. prosince při vánočních dílnách. Přestože tréma trošku byla, děti ji nedaly na sobě znát a zahrály opravdu skvěle!

Děkuji jim za zodpovědnou přípravu a perfektní herecký výkon.

 

 

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, učitelka dramatického kroužku

 

V pátek 2. listopadu jsme si ještě jednou připomněli kulaté výročí vzniku Československa. Žáci pracovali s texty, s mapou, doplňovali údaje do časové osy, kreslili, diskutovali, popisovali i vymýšleli jídelníček pro prezidenta nebo křížovku na téma ČR. Každý žák během tohoto projektového dne vytvořil svou "Občanskou knížku".

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Na konci listopadu jsme v UFFU zhlédli divadelní inscenaci slavného románu Jacka Londona Bílý tesák. Dobrodružný příběh psa, jemuž koluje v žilách vlčí krev, se dětem líbil.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

 

Staleté kořeny jsou celorepublikovým mediálním projektem, který připomíná 100 let od založení Československa. Snaží se propojit minulost s přítomností, na příbězích významných osobností ukazujeme žákům, z jakých hodnot vyrůstají. Během dvou vyučovacích hodin děti zhlédly videa o hodnotách našeho národa, pracovaly nejen samostatně, ale i ve skupinkách, stříhaly, lepily, diskutovaly a hlavně se dovídaly nové informace.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Back to top