Třída 9.B

Během března pracovaly děti společně na dvou tématech - život a reformy Marie Terezie a národní obrození. Spolupráce ve skupinách se jim většinou daří, učí se správně si rozvrhnout a naplánovat práci, aby v daném čase stihly dokončit svůj výtvor a poté ho před ostatními prezentovat.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Ve čtvrtek 7. března jsme navštívili Městskou knihovnu v Trutnově. Dětem byly představeny regionální pověsti, dále žáci zalistovali v knížkách, které jsou v dnešní době na dětském oddělení nejvíce žádané.

 

 

text: Mgr. Petra Blahnová

foto: Ing. Jana Hadačová

Rok 2018 jsme společně zakončili v pátek 21. prosince návštěvou kina Vesmír (pohádka Čertí brko) a vánoční besídkou. Děti si rozdaly dárky, každý si vylosoval jeden v tombole, ochutnávalo se cukroví, popíjeli jsme čaj, někteří si i zatancovali. Do nového roku 2019 přeji všem dětem i rodičům hodně zdraví a spokojenosti.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

V pátek 11. ledna 2019 jsme navštívili hradecké planetárium. Naším největším zážitkem bylo virtuální promítání vesmíru v digitálním sále. Podívali jsme se však i do "staré budovy" k velikému dalekohledu na pozorování oblohy.  

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

V průběhu listopadu a prosince nosili žáci 5. B své nejzdařilejší fotografie s přírodní tematikou. Sešlo se celkem 19 obrázků, které pak hodnotilo 12 porotců (učitelé a bývalí žáci školy). Vyhlášení proběhlo při vánoční besídce. Fotografie byly všechny zajímavé, a tak porota měla velmi těžký úkol. Nejvíce zaujala fotografie Šiška od Nelči Valnohové. 2. příčku obsadily dvě nadějné fotografky Terka Bittnerová (Růže) a Anička Viková (Koza u hotelu). Vítězkám blahopřejeme a všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 5. B

Back to top