Třída 9.B

V pondělí 17. 2. 2020 jsme absolvovali program „Myslivost v KRNAP“ ve Vrchlabí. Letos jsme nenavštívili oboru s jeleny. V důsledku poměrně vysokých venkovních teplot se jeleni volně pasou v lese a není nutné je krmit v oboře. Zamířili jsme tedy k daňkům, kterým jsme přivezli mrkve, jablka a brambory. Prohlédli jsme si staršího jedince s lopatovitě tvarovanými parohy, ale i mladší jedince a jednoho albína. Program pokračoval v KCEV Krtek ukázkami živočichů žijících na území Krkonoš. Dále jsme viděli parohy či kůže živočichů a sami určovali, kterému živočichovi náleží. Pan Ing. Bílek nás seznámil se zástupci ptáků, které můžeme během zimy pozorovat u krmítek. Program jsme zakončili pozorováním ptáků v zámecké zahradě.  

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Nejlepší třídní "šplhači" prověřili své síly v pátek 21. února. Vítězkou své kategorie se stala Klárka Mědílková, která postoupila do krajského kola. Z chlapců obsadil třetí místo Honza Nosek. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a Klárce přejeme hodně sil v dalších kolech.

 

text: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

foto: paní Gumanová Martina, asistent pedagoga

Děkuji všem žákům, kteří přišli pomoci a strávili s námi příjemné předvánoční odpoledne.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

Do školního kola recitační soutěže postoupily z naší třídy tři dívky - Nelča Valnohová, Anička Fekiačová a Terka Bittnerová. Děvčata předváděla své texty s dalšími 14 žáky a žákyněmi z 6. a 7. tříd. Na krásném (a postupovém) druhém místě skončila Nelča, Anička obsadila 4. místo. Děvčatům děkujeme za odvahu a skvělou recitaci, Nelče přejeme hodně štěstí v okresním kole.

 

text: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk

Ve středu 18. 12. 2018 si žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top