Třída 9.B

Nejlepší třídní "šplhači" prověřili své síly v pátek 21. února. Vítězkou své kategorie se stala Klárka Mědílková, která postoupila do krajského kola. Z chlapců obsadil třetí místo Honza Nosek. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci třídy a Klárce přejeme hodně sil v dalších kolech.

 

text: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

foto: paní Gumanová Martina, asistent pedagoga

Do školního kola recitační soutěže postoupily z naší třídy tři dívky - Nelča Valnohová, Anička Fekiačová a Terka Bittnerová. Děvčata předváděla své texty s dalšími 14 žáky a žákyněmi z 6. a 7. tříd. Na krásném (a postupovém) druhém místě skončila Nelča, Anička obsadila 4. místo. Děvčatům děkujeme za odvahu a skvělou recitaci, Nelče přejeme hodně štěstí v okresním kole.

 

text: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

foto: Mgr. Ryšavý Zdeněk

Ve středu 18. 12. 2018 si žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Děkuji všem žákům, kteří přišli pomoci a strávili s námi příjemné předvánoční odpoledne.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

15. listopadu jsme si ve škole připomněli 30. výročí sametové revoluce. Děti si zahrály na novináře z roku 1989 a ve skupinách sepsaly zprávu z této významné události a provedly rozhovor s Václavem Havlem. Mluvili jsme také o dalších významných osobnostech tohoto roku, připomněli některé písničky, symboly, hesla apod.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

Back to top