V hodinách přírodopisu jsme mluvili o petrologii. Petrologie je věda, která studuje vznik, vlastnosti, výskyt a složení hornin. Horniny dělíme do tří skupin podle způsobu vzniku: horniny vyvřelé, usazené a přeměněné. Při jedné z hodin přírodopisu si žáci prohlédli zástupce hornin. Výstupem z učiva bylo poznávání hornin.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top