V hodinách přírodopisu jsme probrali vývoj života na Zemi. Éry vývoje Země jsou: prekambrium (prahory a starohory), prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. V prvohorách se vyvíjeli bezobratlí živočichové, později ryby a obojživelníci. Druhohory byly érou plazů (dinosauři, pterosauři, ichtyosauři). Ve třetihorách se vyvíjeli savci, jako např. mastodonti, šavlozubí tygři apod. Pro čtvrtohory je typické střídání dob ledových a meziledových, další vývoj savců a vývoj člověka. Žáci na toto téma vypracovali projekty.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top