Od ledna až do dubna proběhly ve škole olympiády z různých předmětů. Hned na začátku roku si žáci a žákyně vyzkoušeli Dějepisnou olympiádu. Téma letošního ročníku znělo „Šlechta v proměnách času“. Úspěch ve školním kole měly Anička Fekiačová (3. místo) a Nela Valnohová, která se z druhého místa probojovala do okresního kola. I tam se jí dařilo a skončila na krásném 8. místě. O Olympiádu z českého jazyka byl v naší třídě také velký zájem. Školní kolo vyzkoušela téměř třetina žáků a žákyň. Do okresního kola sice nepoustoupili, ale Nela Valnohová měla nejlepší výsledek z osmého ročníku. Dále se děti mohly zúčastnit školních kol Olympiád z anglického a německého jazyka. Třetí místo v Olympiádě z Aj obsadil Martin Fiala, síly v němčině si poměřili Jonáš Kyselica, Anička Fekiačová a Natka Kropáčková. V Matematickém klokanovi se tento rok nejvíce dařilo Kamilu Nyklíčkovi a Terce Šaclerové. Ve své kategorii se propočítali až do první desítky. Třída 8. B se také zapojila do dvou literárních soutěží – Čapkiány a Požární ochrany očima dětí. Některé práce byly velmi zdařilé a byly odeslány do okresního nebo celostátního kola. Nejlepšími literáty ze třídy se tentokrát stali: Jonáš Kyselica, Kamil Nyklíček a Nela Valnohová.

Mám radost, že se žáci a žákyně z naší třídy zúčastňují vědomostních soutěží. Všem děkuji za reprezentaci třídy i naší školy.

 

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka

Back to top