Ve středu 18. 12. 2018 si žáci 6. B přichystali ukázky fyzikálních pokusů. Viděli jsme, že olej má menší hustotu než voda. Dále děti předvedly, že po zelektrování se některá tělesa přitahují, protože se nabila nesouhlasnými náboji. Další pokusy demonstrovaly magnetické vlastnosti látek nebo povrchové napětí vody. Někteří budoucí chemici provedli i chemické reakce, při kterých vznikal oxid uhličitý.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top