15. listopadu jsme si ve škole připomněli 30. výročí sametové revoluce. Děti si zahrály na novináře z roku 1989 a ve skupinách sepsaly zprávu z této významné události a provedly rozhovor s Václavem Havlem. Mluvili jsme také o dalších významných osobnostech tohoto roku, připomněli některé písničky, symboly, hesla apod.

text a foto: Mgr. Blahnová Petra, třídní učitelka 6. B

Back to top