Třída 9.A

foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 4. A

(více fotografií ve fotogalerii 4. A)

foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 4. A

(více fotografií ve fotogalerii 4. A)

V pondělí 16.10. jsme odjeli do Jívky, ubytovali jsme se v penzionu a díky slunečnému počasí, jsme si program kurzu  pořádně užili.

 

 

 

 

 

 

DEN 1

- svačina a ubytování

- topografie: světové strany, směrová růžice, orientace s buzolou

- pěší výlet (kříže u cest, koně)

- tábornické dovednosti: KPZ, zacházení s nožem a sekerou

- překážková dráha

- hry: - parkour, guma, přehazovaná

- chování v přírodě, uzlování, psaní deníku

 

DEN 2

- rozcvička

- ranní kruh (program, přání pro tento den)

- topografie: orientace v krajině, orientace v mapě

- tábornické dovednosti: druhy ohňů a stavba ohňů

- střelba ze vzduchové pušky

- hry: - hra o přežití (Kde je moje svačina?), šipkovaná, přehazovaná, guma

- uzlování, psaní deníku

 

DEN 3

- rozcvička

- ranní kruh (program, přání pro tento den)

- topografie: mapové značky a světové strany (opakování), vrstevnice

- hra o přežití (Kde je moje svačina?)

- výlet do Báňské záchranné služby Odolov (přednáška a dýmnice)

- hry: - přehazovaná, guma

- film

- uzlování, psaní deníku

 

DEN 4 - tak trochu naruby

- rozcvička

- ranní kruh (program, úhel 45° - využití parkouru)

- první pomoc

- hra "Přežije to učitel/ka?" (Kde má svačinu?)

- koupání v bazénu

- společenské hry, kreslení, stolní fotbálek

- uzlování, psaní deníku

- karneval a diskotéka

 

DEN 5

- rozcvička

- ranní kruh (splnění cílů)

- soutěže

- hra o přežití (Kde je naše svačina?)

- úklid, balení

- psaní deníku

- vyhodnocení kurzu

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 4. A

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 proběhl v naší třídě projekt Sám sebou. Zabývali jsme se tématem Jak správně využívat IT a média? Besedovali jsme o výhodách i nástrahách internetu a sdíleli jsme své zkušenosti.

 

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 4. A

V týdnu od 3. do 7. 4. jsme se v rámci center aktivit učili o rostlinách. Dozvěděli jsme se, jaké podzemní a nadzemní části rostliny mají a k čemu jim slouží. Naučili jsme se rozlišovat byliny a dřeviny, plody suché a dužnaté, zopakovali jsme si fotosyntézu, apod.

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 3. A

Back to top