Třída 9.A

Na příchod Mikuláše s čerty a anděly se většina z nás těšila, už se tolik nebojíme, což je vidět na našich úsměvech. Ani těm zlobivcům před tabulí nenahnal čert strach. To bylo asi tím hodným Mikulášem.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Ve středu 7. 11. jsme prošli již popáté projektem Zdravé zuby, jehož cílem je prevence a osvěta v oblasti správné péče o náš chrup. Odpovídali jsme na otázky týkající se částí zubu, kolik jich máme, jak o ně pečujeme a jakým způsobem si zuby čistíme, co k tomu potřebujeme, co je to zubní kaz apod. Poté jsme si ukázali správný postup čištění zubů a pod zkušeným dohledem si zuby vyčistili.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V měsíci říjnu proběhl v naší třídě projekt na téma Energie. Seznámili jsme s pojmy energie, biomasa, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie apod. Dozvěděli jsme se informace o různých druzích elektráren, jak fungují, jejich výhody a nevýhody. Poté jsme ve skupinách vytvářeli plakáty o jednotlivých elektrárnách, které se nacházejí u nás v České republice a vzájemně si je představili. Také jsme si zkusili vyrobit větrník, to se nám moc líbilo. Diskutovali jsme nad tím, jak šetřit energií a zkusili jsme splnit výzvu. Pak jsme společnými silami vytvořili plakát: Jak energií šetříme doma nebo ve škole.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V rámci projektu 100 let republiky jsme zjistili, co znamená státní svátek 28. 10. a co si jím připomínáme. Seznámili jsme se s osobností Tomáše Garrigua Masaryka a dalšími významnými osobnostmi, které se zasloužili o vznik Československa. Také v naší třídě proběhl v pátek program Staleté kořeny. Cílem tohoto programu bylo vyvolat s dětmi diskuzi nad tématy o naší státnosti, dějinách či našich národních kořenech včetně odkazu našich nejvýznamnějších osobností a tím posílit národní a osobní identitu, připomenout duchovní a kulturní dědictví našeho národa. Nad obrazem lípy představující náš stát jsme si připomínali různorodý život v naší vlasti, výjimečné a unikátní zájmy nás občanů, ale také osobnosti, které se staly vzory v dějinách našeho národa.

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

V neděli 2. 9. jsme zahájili školní rok na školní chatě Bažina v Peci pod Sněžkou. V rámci EKO kurzu jsme se zabývali tématy o ochraně přírody, chráněných živočiších a rostlinách. Povídali si o významu KRNAPU v rámci přednášky. Debatovali o chování v národním parku a zopakovali jsme si topografii, orientaci na mapě i v přírodě. S buzolou jsme hledali naše svačiny a s pomocí mapy vždy došli do cíle. Během pobytu v Krkonoších jsme podnikli několik výšlapů, nejnáročnější pro nás byl výstup na naši nejvyšší horu Sněžku. Vystoupali jsme na ni Obřím dolem a dolů sešli přes Růžovou horu. V dalších dnech jsme podnikali mnohem kratší túry a procházky, k Chalupě na rozcestí nebo na Kolínskou boudu. Ve středu jsme měli odpočinkový den, odpoledne jsme strávili v Lemurii, což je zábavní park v Peci pod Sněžkou u Bobové dráhy, kde jsme se pořádně vyřádili. Skákali jsme na trampolínách, sjížděli po skluzavkách, apod. V rámci kurzu jsme si také ověřili naši přesnou mušku při střílení ze vzduchovky. Také jsme pomáhali v kuchyni s přípravou jídla a vzájemně si chystali svačiny. Poslední večer se konal karneval a diskotéka, kde jsme si pořádně zatančili. Kurz byl pro nás určitě ve všech směrech velmi přínosný.

 

 

text a foto: Mgr. Buchtová Soňa, třídní učitelka 5. A

Back to top