Třída 9.A

Dne 29. května 2022 jsme odjeli vlakem na cyklistický kurz do Lhotky u Mělníka. Jsme stále plni dojmů…

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Ing. Loufek Václav, pedagogický doprovod

Dne 26. května 2022 jsme navštívili Střední školu služeb, obchodu a gastronomie v Hradci Králové, kde probíhala prezentace jednotlivých oborů vyučovaných na této škole. Naši žáci si tak mohli sami vyzkoušet řadu činností z oborů cukrář, pekař, kuchař, číšník, prodavač, aranžér, kadeřník, zahradník, hotelnictví a cestovní ruch, kosmetička, sportovní management, fotograf, a přesvědčit se tak o jejich atraktivitě.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Taťána Pilná, třídní učitelka 8. A

Na učivo o pístových spalovacích motorech a v souvislosti s projektovým týdnem na téma „STROJE“ navázali ve fyzice žáci 8. A projektem, na kterém pracovali několik vyučovacích hodin. Někteří žáci svůj projekt zaměřili na historii vývoje spalovacích motorů, jiní popisovali vývoj a práci parního stroje nebo zážehové a vznětové motory. Mnozí žáci si dali velkou práci s vyhledáváním informací týkajících se vývoje pístových spalovacích motorů, jiní se soustředili na výtvarné zpracování projektu. Většina projektů žáků 8. A byla velice zdařilá.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Dne 25. dubna 2022 jsme opět navštívili trutnovské společenské centrum Uffo a zhlédli divadelní představení Válka s Mloky v režii Jakuba Šmída z Divadla D21. Původně Čapkův román byl napsaný v roce 1935 a je varováním před hrozbou lidské lhostejnosti, fanatismu a touhy po moci.

 

text a foto: Taťána Pilná, třídní učitelka 8. A

V rámci učiva přírodopisu o pohybovém aparátu si žáci připravili projekt o jednotlivých svalech a svalových skupinách. Své poznatky následně odprezentovali při hodině přírodopisu. Prezentace některých žáků byly zdařilé, jiných méně. V hodinách výtvarné výchovy se žáci pokoušeli svaly také zakreslit.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top