Dne 4. 2. 2020 jsme na hodině literatury recitovali básně. Zazněly texty od oblíbených autorů, např. od Jana Kratochvíla, Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta, ale také vlastní tvorba. Společně jsme vybrali tři nejlepší výkony, a do dalšího kola tak postoupila se svým textem Aneta Mudrová, Natálie Řeháková a Denisa Stránská. Ve školním kole 19. 2. 2020 děvčata reprezentovala naši třídu velice dobře, avšak bez umístění.

 

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Back to top