Dne 15. 11. 2019 si celá naše škola připomněla výročí Dne boje za svobodu a demokracii. Hned ráno jsme se nepřímo stali svědky demonstrace na školním dvoře. První hodinu naši třídu navštívili žáci 9. třídy a svou propracovanou prezentací nás seznámili se základními událostmi i osobnostmi sametové revoluce v Praze. Dále jsme vyrazili do Muzea Podkrkonoší v Trutnově na edukační program Sametová revoluce v Trutnově, kde jsme se dozvěděli, jak probíhala demonstrace přímo v našem městě. Po návratu do školy jsme měli za úkol vypracovat vlastní transparent, se kterým bychom vyrazili do demonstrace. To nebyl náš jediný výstup z celého projektového dne. Během všech aktivit jsme si průběžně ověřovali získané vědomosti křížovkou a pracovním listem a také jsme vyráběli a vyplňovali svůj „klíč“, který zmapoval všechny nově nabyté informace. Domů jsme si pak ještě odnesli anketní lístek a přes víkend jsme měli vyzpovídat rodinné příslušníky či kamarády, kolik toho o sametové revoluci vědí oni sami.

text a foto: Mgr. Pilná Taťána, třídní učitelka 6. A

Back to top