Třída 8.C

V chemii probíráme směsi. Luca ze směsi oleje a obarvené vody a následným vložením šumivé tablety připravil model lávové lampy. Kuba vytvořil roztok smícháním octa a vody. Následně nám ukázal, jak vzniká suspenze, emulze a pěna. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin. Pěna je různorodá směs plynu a kapaliny.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Při hodinách fyziky jsme si povídali o těžišti tělesa. Do těžiště umísťujeme působiště gravitační síly. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Těžiště může být v některém bodě tělesa nebo i mimo těleso. Kuba, Zdeněk, Luca, Jirka, Lucka, Míla, Kája K. a Kája Š. si pro nás připravili ukázky nalezení těžiště tělesa.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodinách fyziky jsme probrali pohyb těles. Někteří žáci nám při hodinách fyziky předvedli pohyb přímočarý, křivočarý, rovnoměrný a nerovnoměrný. S Ondrou Svobodou jsme si zopakovali své znalosti o síle. Navážeme výpočty gravitační síly a znázorněním síly.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nám při hodině chemie Kája Košťálová předvedla reakci, při které vznikl oxid uhličitý, který nafoukl balónek. Jedná se o reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným, při které vzniká kromě oxidu uhličitého i octan sodný a voda. 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Podle tohoto sokolského hesla začaly naše lednové hodiny tělocviku. Postupným nácvikem gymnastiky už většinu z nás nepřekvapí gymnastická koza ani kůň. Dnes se už hravě přes tyto náčiní přeneseme.

text a foto: RNDr. Teichmann Jiří, třídní učitel 5. C

Back to top