Našemu vlněnému dni předcházela mini exkurze k ovcím našeho pana školníka Matějíčka, kde jsme si mohli ovečku s jehnětem dobře prohlédnout. Potěšili jsme je přinesenými tvrdými rohlíky, které nám nadšeně okusovali z ruky. Následoval Vlněný den - den plný úkolů, na který si každý přinesl 1 výrobek z vlny. Někteří dobrovolníci si doma připravili referát o zajímavostech ze světa ovcí a o své vědomosti se s námi podělili. Tři chlapci naší třídy nám ukázali, jak lze z vlny vyrábět malé barevné čepičky. V matematice jsme spočítali slovní úlohy o ovečkách. V českém jazyce jsme si přečetli pohádku o tom, Proč jsou ovce kudrnaté, a na tabuli určovali u vět slovní druhy. Také jsme soutěžili ve skupinách o co nejrychlejší sestavení textu básničky: Ovečky. Při hudební výchově jsme se naučili taneček k písničce: Pásla ovečky v zeleném háječku. Vlněný den jsme ukončili tvořením skupinových výtvarných prací.

text a foto: Mgr. Mollingrová Vladislava, třídní učitelka 2. C

Back to top