Ve středu 16. 3. 2022 při hodině fyziky Luca a Ashley vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Hydraulická zařízení využívají přenosu tlaku v kapalinách. Přesvědčili jsme se, že kolikrát má jeden píst větší obsah průřezu než druhý, tolikrát větší tlakovou silou na něj kapalina působí.

 

text: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top