Ve čtvrtek 24. 2. 2022 nám Luca a Jirka ukázali, jak se přenáší tlak v kapalině. Chlapci použili plastovou láhev a injekční stříkačku s otvory. Tyto nádoby naplnili vodou k otvorům a uzavřeli. Když Luca stiskl plastovou láhev a Jirka zmáčkl píst injekční stříkačky, voda vystřikovala všemi otvory přibližně stejně prudce a kolmo ke stěnám nádoby. Ověřili jsme si, že působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tento poznatek se podle svého objevitele označuje jako Pascalův zákon.

 

text: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top