Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nám při hodině chemie Kája Košťálová předvedla reakci, při které vznikl oxid uhličitý, který nafoukl balónek. Jedná se o reakci kyseliny octové s hydrogenuhličitanem sodným, při které vzniká kromě oxidu uhličitého i octan sodný a voda. 

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top