Celý podzim nás provázela práce na tematickém projektu Vesmír. Vesmírem jsme se zabývali v různých předmětech. Při češtině jsme četli různé zajímavé články o prvních pokusných letech do vesmíru, v hodinách přírodovědy jsme se učili o planetě Zemi a dalších planetách Sluneční soustavy a o vnímání vesmíru v průběhu lidských dějin. Také jsme se koukali na dokument o soupeření Sovětského svazu a Spojených států v dobývání vesmíru a překládali zajímavé články pomocí slovníku. Na výtvarné výchově jsme potom malovali vesmír tak, jak si ho představujeme a také Sluneční soustavu, raketoplán NASA, družici ESA a raketu R-7.    

text a foto: RNDr. Teichmann Jiří, třídní učitel 5. C

Back to top