V rámci výuky přírodovědy jsme se zúčastnili projektového dne, který byl zaměřený na výuku o půdě. Zábavnou a hravou formou ve třídě i venku na školní zahradě jsme se dověděli spoustu nových informací o důležitosti půdy pro člověka a pro život na Zemi, ale také spoustu užitečných věcí o její ochraně, úrodnosti a o zemědělství.

 

text a foto: RNDr. Teichmann Jiří, třídní učitel 4. C

Back to top