Poslední březnový pátek jsme se vydali na neobvyklou cestu za poznáním. Brzy ráno jsme se společně s kamarády ze 4. B sešli před školou a nádherným autobusem společnosti Casia jsme vyrazili do moravské metropole Olomouce. Od Tržnice jsme prošli přes Bezručovy sady do staré tereziánské Korunní pevnosti, kde nás čekal hlavní program exkurze. Dnes už pevnost dávno neslouží k obraně města a celé Hané, ale patří Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, která ji přebudovala v Pevnost poznání. V rozlehlé budově se nacházejí různé expozice. My jsme začali hned v přízemí prohlídkou historické části, která nám ukázala, jak pevnost vypadala v době svého vzniku a jaký měla úkol. Dozvěděli jsme se, že pevnost nebránila město samostatně, ale byla posílena 22 tzv. forty, později byly dostavěny i železniční forty, které chránily olomoucké nádraží a přístupové cesty po železnici. V této sekci jsme si mohli prohlédnou různé zbraně, minérské chodby, ale také vyzkoušet dobové uniformy a oblečení. V další části jsme nahlédli do lidského mozku a smyslů. Velkou cévou jsme jako proudící krev mohli vběhnout přímo do centra nervového systému – do mozku. Dále jsme se seznámili se sluchem a zrakem, ale také s šířením vln, světla a s rovnovážným ústrojím našeho těla. Ve třetí sekci se z nás stali malí přírodovědci. Prohlédli jsme si zde svět pod mikroskopem, různé rostlinky a živočichy v akváriích. Velmi nás zaujala expozice věnovaná světlu, vesmíru a hlavně planetárium, kde jsme shlédli prohlídku Sluneční soustavy. Mohli jsme si vyzkoušet, jak by byla těžká krabice pomerančového džusu na různých planetách a na Slunci, ale také jsme se mohli zvážit například na Marsu nebo na Jupiteru. Nakonec si pro nás slečny lektorky připravily zajímavý program, kde jsme podle zásad urbanistiky budovali město podle našich představ. Celá výstava byla interaktivní, takže nejenom, že jsme vše mohli vidět, ale zároveň jsem vše mohli vyzkoušet a pomocí různých šoupátek a hejbátek vše také ovládat. Po prohlídce pevnosti jsme se vydali do historického centra města, kde jsme viděli barokní kašny a morový sloup Nejsvětější trojice na Horním náměstí, které jsou zapsané na seznamu UNESCO. Dalším skvostem města jsou proslulé Olomoucké tvarůžky alias tvargle. Navštívili jsme jejich prodejnu a vezli si domů voňavý suvenýr. Takže nás maminky a tatínkové po návratu rádi viděli, ale také cítili.

 

text a foto: RNDr. Teichmann Jiří, třídní učitel 4. C

Back to top