Třída 8.C

V pondělí 17. 10. 2022 se třída 8. C vypravila do trutnovského salonu Toyoty na ROADSHOW BEYOND ZERO. Toyota se snaží o snížení emisí oxidu uhličitého. Prohlédli jsme si modely nízkoemisních vozů – hybridy, plug-in hybridy, elektromobil i vodíkový model Mirai. Seznámili jsme se s principy fungování planetové převodovky, s palivovými články jako zdrojem energie, vyplnily jsme kvíz a vyzkoušeli simulátor nárazu a otočný simulátor.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Novým učivem ve fyzice je optika. Všichni jsme si vyzkoušeli, že světlo se ve stejnorodém, homogenním optickém prostředí šíří přímočaře. Od bodového zdroje (svíčky) se šíří světlo v rozbíhavých svazcích a tvoří světelný kužel. Luca nám předvedl, že na rozhraní optických prostředí dochází k lomu světla. Šipka se při pozorování přes vodu ve sklenici otočila.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Ve středu 16. 3. 2022 při hodině fyziky Luca a Ashley vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Hydraulická zařízení využívají přenosu tlaku v kapalinách. Přesvědčili jsme se, že kolikrát má jeden píst větší obsah průřezu než druhý, tolikrát větší tlakovou silou na něj kapalina působí.

 

text: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V našich hodinách anglického jazyka se mimo jiné také učíme péct. Tentokrát jsme si upekli pro Angličany oblíbený jablkový koláč, který se nám moc povedl a všem moc chutnal. Někteří žáci se nechali inspirovat a upekli si tuto dobrotu i doma se svými rodiči.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 nám Luca a Jirka ukázali, jak se přenáší tlak v kapalině. Chlapci použili plastovou láhev a injekční stříkačku s otvory. Tyto nádoby naplnili vodou k otvorům a uzavřeli. Když Luca stiskl plastovou láhev a Jirka zmáčkl píst injekční stříkačky, voda vystřikovala všemi otvory přibližně stejně prudce a kolmo ke stěnám nádoby. Ověřili jsme si, že působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. Tento poznatek se podle svého objevitele označuje jako Pascalův zákon.

 

text: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top