Třída 8.B

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Povídali jsme si o pákách dvojzvratných a jednozvratných a o jejich využití. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty, louskáček ořechů nebo otvírák na láhve.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V úterý 4. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty na samostatně zvolené téma z chemie. Obsahem projektů bylo např. chemické sklo a nádobí. Dále vědci, kteří přispěli k rozvoji chemie, vlastnosti látek a směsi. Připomenuli jsme si přínos Démokrita, J. J. Berzelia, J. Daltona, D. I. Mendělejeva a dalších vědců.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Čím jiným si zpestřit předvánoční hodiny anglického jazyka než vůní cukroví? Této výzvy se s nadšením chopili žáci obou skupin angličtinářů ze 7. B. Spojili své síly a pustili se do projektu Christmas Cookie Puffs. Nejprve přeložili recept na nadýchané šlehačkové obláčky a následující hodinu cukroví ve školní kuchyňce upekli. Jak se jim vedlo, shrnuli v závěrečném projektu, který si můžete prohlédnout na nástěnce ve 2. patře a ve fotogalerii ZDE.

S přáním krásných Vánoc 7. B, Ing Jana Hadačová a Naďa Drygalská.

 

text a foto: Ing Hadačová Jana a Drygalská Naďa, učitelky Aj

Ve fyzice probíráme vztah mezi pohybem a silami, které na těleso působí. Isaac Newton zformuloval 3 pohybové zákony, které tento vztah popisují – 1. zákon setrvačnosti, 2. zákon síly, 3. zákon akce a reakce. Základem zákona setrvačnosti je myšlenka, že když na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Zákon síly pojednává o tom, že pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Podstatou zákona akce a reakce je, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Aby všichni dobře pochopili podstatu Newtonových pohybových zákonů, každý žák si na toto téma připravil ukázku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V chemii probíráme směsi. Natka dokázala, že ve vzduchu je obsažen kyslík, který je nutný k hoření. Eliška a Terka R. připravily suspenzi. Honza Š. nám ukázal, jak vzniká emulze. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top