Třída 8.A

V úterý 28. 3. jsme se vrátili na ledovou plochu. V den, kdy učitelé slaví svůj svátek, jsme mezi sebou závodili. Zvlášť dívky a chlapci. Do finále se probojovaly Kamilka, NatkaS., Natka N. a Lucka. Na stupních vítězů se umístily - na 1. místě Natka Sadílková, na 2. místě Natka Nemanská a 3. místo obsadila Lucka Horká. Z chlapců byl nejrychlejší Dušan Savič, druhý nejrychlejší čas měl Hynek Bakoč a na 3. místě skočil Vojta Kejdana. Všem dětem blahopřejeme!

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Besedu na téma Pohádky jsme rozšířili po domluvě s paní knihovnicí o čtenářskou dílnu - děti si četly vybrané knihy. Určitě nás všechny překvapilo velmi pozitivní závěrečné hodnocení - nejen naše znalosti a aktivní diskuze při besedě, ale i dodržování pravidel a samotné čtení tomu zadaly důvod. Čtení by opravdu mělo způsobovat radost a rozvíjet naši fantazii a slovní zásobu.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Na škole sbírka přinesla 9816,- Kč. Tato částka pokryje výdaje se školním vzděláním na letošní i příští školní rok (4900,- Kč = úhrada na jeden školní rok). V naší třídě se vybralo od osmi žáků 807,- Kč. Rodičům a zapojeným dětem děkuji za empatii a spolupráci.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Poslední lekce kurzu bruslení byla výjimečná. Sportovní oblečení se proměnilo v masopustní masky, v kterých jsme si nejen zasoutěžili, ale i pěkně vydováděli při hudbě. Prostě správný masopustní rej! Rodičům děkuji spolu s dětmi nejen za pomoc, ale také za přípravu masek.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

 

Školní kolo FUČ – kategorie 2. a 3. třídy se konalo dne 10. února. V recitaci se ze šesti tříd umístili dva žáci z naší třídy na stupních vítězů. Krásné druhé místo vyhrál Martin Lebedinský a na nejlepším - prvním místě skončil Lukáš Kudrnáč, který postupuje do okresního kola. Rovněž ve zpěvu si děti z naší třídy vyzpívaly ta nejcennější umístění. Na třetím místě skončil Vojta Kejdana a na 1. místě Natálka Sadílková, která rovněž bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Všem účastníkům blahopřeji!

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top