Třída 8.A

Blahopřejeme Emičce Bakočové, která se umístila na krásném 3. místě v kategorii 1. - 3. tř.

I ostatní žáci naší třídy reprezentovali naši školu velmi dobře. Dík patří Hynkovi, Dušanovi a děvčatům Lucce a oběma Natálkám. Jste šikulky!!!

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

V rámci školního projektu Sám sebou jsme se v hodinách zaměřili na vhodné chování dětí ve třídě i mimo školu, zahráli jsme si několik situačních her s následným rozborem a návrhy na řešení.   K tématu Kamarádství jsme si rovněž prožili dvouhodinovou besedu s lektorkou a maňáskem Zajdou. Společně nám dokázali důležitost tří dobrých rad pro udržení kamarádství. Pamatujete si je, milé děti? Pokud ne, tak si je připomeňte svým plakátkem, který jste po besedě vytvářely v hodině výtvarné výchovy. Přeji Vám, aby se k Vám choval každý tak, jak se chováte Vy k němu…

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Nejprve jsme zaseli,…začali navštěvovat plavecký kurz,…učíme se o jarní přírodě,…snažíme se pracovat s ohledem na druhé,…nechyběly koledy a samozřejmě velikonoční tradice. 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Páteční dobrodružná cesta za poznáním. Téma LES je široké a my jsme díky studentům ze SLŠ, kteří se nás ujali, prožili velmi poučné a zajímavé hodiny. Možnost vidět exponáty – stromů, šišek, zvěře, paroží – byla natolik pro nás překvapením, že jsme se nechtěli vzdálit a to jsme se ještě přemístili do úseku včelařství, sokolnictví či na nás v aule školy čekali trubači svými hudebními nástroji i vábič jelenů. Na úplný závěr jsme měli přichystaný oheň a tudíž nechybělo opékání v přírodě a my  jsme si  měli možnost zopakovat ekologické chování.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Pro nás novinka. A velká, ale zvládli jsme to výborně! Z naší třídy už sedm dětí umí vyšplhat do výšky tří metrů. Ostatní se snaží a zlepšují se. Tentokrát prokázaly větší sílu a rychlost dívky – naší třídu reprezentovaly: Natka Sadílková, Natka Nemanská, Emička Bakočová, Deniska Dolejšková a Kamilka Weitrangerová. Z chlaců to dokázali Hynek Bakoč a Vojta Kejdana. Mám z vás radost, byli jste úžasní.  Výsledky celoškolní akce budou známy v pátek 31. 3. 2017.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top