Třída 8.A

Desetihodinový kurz plavání ukončíme závodem 13. listopadu. Mnozí z nás se zdokonalili v technice plavání. Výuka bude následovat ve 4. třídě, kdy splníme požadovaných 40 hodin. Letošní kurz rodiče nehradí. Pobývejte ve vodě co nejvíce, tento pohyb je zdravý!

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Ve výuce proběhl nejen Halloween, ale i dušičkové dopoledne – žáci by měli znát, jak se má uctívat památka zenulých.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Poznáváme nejen dopravní značky, ale snažíme se orientovat v mapě města.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Žáci se seznámili s prostory staré radnice, kronikami města a znakem města.

 

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 3. A

Ve čtvrtek 11. 5. jsme za krásného počasí měli možnost sledovat i krmit ovci a jehňata našeho pana školníka. V pátečním dopoledním projektovém vyučování jsme úkoly na dané téma plnili ve všech předmětech, což dokazují přiložené fotografie. Rodičům děkuji za spolupráci.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top