Vytisknout

V závěru školního roku 2016/2017 jsme v hodinách přírodovědy pracovali na projektu ,,Půda, pole, louka“.

Projekt je zaměřen na opakování již získaných znalostí o ekosystémech pole a louka. Třídili jsme živočichy a rostliny podle výskytu. Přiřazovali jsme potraviny k plodinám, ze kterých se vyrábí.

Prohlubovali jsme si vědomosti o půdě, horninách a nerostech.

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 4. A