Besedu na téma Pohádky jsme rozšířili po domluvě s paní knihovnicí o čtenářskou dílnu - děti si četly vybrané knihy. Určitě nás všechny překvapilo velmi pozitivní závěrečné hodnocení - nejen naše znalosti a aktivní diskuze při besedě, ale i dodržování pravidel a samotné čtení tomu zadaly důvod. Čtení by opravdu mělo způsobovat radost a rozvíjet naši fantazii a slovní zásobu.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top