Na škole sbírka přinesla 9816,- Kč. Tato částka pokryje výdaje se školním vzděláním na letošní i příští školní rok (4900,- Kč = úhrada na jeden školní rok). V naší třídě se vybralo od osmi žáků 807,- Kč. Rodičům a zapojeným dětem děkuji za empatii a spolupráci.

text a foto: Mgr. Javůrková Helena, třídní učitelka 2. A

Back to top