Třída 8.A

V našich hodinách anglického jazyka se mimo jiné také učíme péct. Tentokrát jsme si upekli pro Angličany oblíbený jablkový koláč, který se nám moc povedl a všem moc chutnal. Někteří žáci se nechali inspirovat a upekli si tuto dobrotu i doma se svými rodiči.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

Žáci sedmých tříd vypracovali v chemii samostatně projekt, který se týkal krystalizace roztoku chloridu sodného (kuchyňské soli). Krystalizace je schopnost látek vylučovat se z roztoků v podobě krystalů. Žáci si připravili nasycený roztok chloridu sodného, tento roztok následně postavili v otevřené sklenici na bezpečného místo a nechali volně odpařovat kapalinu. Po dobu cca dvaceti dnů žáci zaznamenávali (popis + fotografie), jak se kapalina odpařuje a jak sůl krystalizuje. Výsledky svého pozorování žáci uložili do prezentací. Některé práce byly velmi zdařilé.

Ukázka samostatného projektu ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V pondělí 10. 1. 2022 žáci odevzdali individuální projekty na samostatně zvolené téma z chemie. V projektech žáků se často objevoval D. I. Mendělejev, O. Wichterle, M. Curie Sklodowská nebo např. J. Dalton. Žáci si připomenuli přínos těchto vědců pro rozvoj chemie.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Při chemii jsme si předvedli, jak lze oddělit složky ze směsí. Často používanými metodami jsou usazování, filtrace, krystalizace nebo destilace. Viky a Terka nám předvedly vyluhování čaje do vody a do lihu. Extrahované látky přecházejí do rozpouštědla, ze kterého se dají získat jeho odpařením. Ema nám ukázala chromatografii na křídě. Při chromatografii dojde k rozdělení látek mezi nepohyblivou (křída) a pohyblivou fázi (voda).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V chemii probíráme směsi. Jáchym a Linda připravili ukázky emulze, Jirka vytvořil pěnu, Timothy a Fanda (ponechal sáček s čajem ve vodě) nás seznámili s tím, jak vzniká suspenze. Suspenze je různorodá směs pevné a kapalné látky. Emulze je složena ze vzájemně nemísitelných kapalin. Pěna je různorodá směs plynu a kapaliny. Roztoky jsou stejnorodé směsi. Ukázky roztoků nám předvedli Linda a Fanda.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Back to top