Třída 7.C

V lednu a v únoru jsme vyměnili tělocvičnu za zimní stadion. Účastnili jsme se školy bruslení. Učili jsme se rozjet vpřed a zastavit na místě. Vyzkoušeli jsme si i slalom a na závěr kurzu rychlou jízdu během bruslařských závodů. Cíle jsme splnili - přestali jsme se bruslí bát, naučili jsme se něco nového a zabruslili si s kamarády. Děkujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při zavazování bruslí.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C

V úterý 31. 1. 2017 jsme ukončili první polovinu první třídy. Než jsme dostali první vysvědčení, každý jsme si seřadili předměty podle obliby a po té si o nich povídali. Společně jsme si pohovořili o tom, co se nám při výuce i mimo ni daří, a naopak na čem bychom měli zapracovat. Odměnou za pololetní snažení nám bylo naše první vysvědčení. Všem se vysvědčení náramně líbilo!

text: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C
 

Na pondělí 5.12. jsme se moc těšili a trochu se zároveň báli. Jak jsme očekávali, zavítal k nám do třídy Mikuláš, andělé, čerti a sám Lucifer. Naštěstí jsme všichni většinu roku hodní, zazpívali jsme písničku a čert si nikoho do pekla nemusel odnášet. Lucifer nám ve třídě nechal uhlík, který zčervená vždy, když by přeci jen někdo potřeboval připomenout, jak čerti vypadají a jak rychle se k nám z pekla dostanou. Mikuláš nás obdaroval sladkou odměnou a my jsme byli celý den hodní jako andílci.

V úterý jsme se vydali na vycházku do zimní přírody. Cestou jsme navštívili kostel Narození Panny Marie, prohlédli si v něm veliký Betlém a zazpívali koledu. V městském parku jsme "ozdobili" stromy pro zvířátka a nasypali dobroty do krmítek.
Ve středu se konala vánoční besídka, během které jsme si připomněli vánoční zvyky, rozkrojili si jablíčka, zazpívali koledy a ochutnali cukroví. Pod stromečkem jsme objevili Slabikáře, ze kterých jsme měli obrovskou radost.

8.12. v naší třídě proběhly etické dílny "Buďme kamarádi". Povídali jsme si s paní lektorkou a maňáskem Zajdou o kamarádství. Připomněli jsme si, jak se máme chovat ke kamarádům, ověřili, jestli zvládneme správně reagovat na ošklivé chování a podpořili naše kamarádství. Víme, že se máme ke všem chovat hezky, mluvit hezky a nemáme si ubližovat.

Back to top