Třída 7.C

21. 4. jsme slavili svátek naší Země. Zamysleli jsme se nad tím, co bychom jí mohli popřát a jak bychom mohli přispívat k její radosti i my. Na skládce v Bohuslavicích jsme spatřili tuny odpadků, které denně vyhazujeme. Zamysleli jsme se nad tříděním odpadu a také si ho rovnou vyzkoušeli. Slíbili jsme Zemi, že se budeme chovat hezky k rostlinám i zvířatům, budeme šetřit energií a budeme se snažit třídit odpad.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C

V pondělí 30. 1. 2017 jsme ve třídě přivítali studentky Zubního lékařství Lékařské fakulty Hradec Králové, které nás seznámily nejen se správnou technikou čištění a péče o naše perličky, ale také s důvody správného starání se o zuby a s nehezkými následky špatného čištění. K ruce nám byly vlastní kartáčky, bez kterých bychom se neobešly. K ruce nám byly vlastní kartáčky, bez kterých bychom se neobešly.
Těšíme se na další návštěvu!

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C

V úterý 31. 1. 2017 jsme ukončili první polovinu první třídy. Než jsme dostali první vysvědčení, každý jsme si seřadili předměty podle obliby a po té si o nich povídali. Společně jsme si pohovořili o tom, co se nám při výuce i mimo ni daří, a naopak na čem bychom měli zapracovat. Odměnou za pololetní snažení nám bylo naše první vysvědčení. Všem se vysvědčení náramně líbilo!

text: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C
 

V lednu a v únoru jsme vyměnili tělocvičnu za zimní stadion. Účastnili jsme se školy bruslení. Učili jsme se rozjet vpřed a zastavit na místě. Vyzkoušeli jsme si i slalom a na závěr kurzu rychlou jízdu během bruslařských závodů. Cíle jsme splnili - přestali jsme se bruslí bát, naučili jsme se něco nového a zabruslili si s kamarády. Děkujeme všem rodičům a rodinným příslušníkům za pomoc při zavazování bruslí.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 1. C

V úterý jsme se vydali na vycházku do zimní přírody. Cestou jsme navštívili kostel Narození Panny Marie, prohlédli si v něm veliký Betlém a zazpívali koledu. V městském parku jsme "ozdobili" stromy pro zvířátka a nasypali dobroty do krmítek.
Ve středu se konala vánoční besídka, během které jsme si připomněli vánoční zvyky, rozkrojili si jablíčka, zazpívali koledy a ochutnali cukroví. Pod stromečkem jsme objevili Slabikáře, ze kterých jsme měli obrovskou radost.

Back to top