Třída 7.C

Na našem projektu pracovaly společně třídy 4. C a 2. B a paní učitelky Jana Viková, Gabriela Hurdálková a Helena Nemanská. Cílem bylo, aby děti alespoň částečně pochopily pojmy svoboda / nesvoboda a to, proč k Sametové revoluci došlo, jak proběhla a co se ve společnosti a v životě lidí změnilo. Děti pracovaly ve dvojicích a ve skupinách. Kreslily, vystřihovaly, doplňovaly a prezentovaly všem své myšlenky a nápady. V závěru projektu jsme společně zasadili jabloň svobody na školní zahradě. Věříme, že Sametová revoluce už nebude pro děti jen slovo bez významu.

 

text a foto: Mgr. Hurdálková Gabriela, Mgr. Nemanská Helena a Mgr. Viková Jana

Jednoho mrazivého zářijového rána se třída 3. C vypravila linkovým autobusem na výlet do malé vesničky mezi Trutnovem a Dvorem Králové – Horního Žďáru.

Za prvé čekala na děti cesta od autobusu, kterou zpestřila hra na šipkovanou. Děti hledaly cedulky s úkoly na protažení těla a otázkami převážně z oblasti přírodovědy a zeměpisu. Zazpívaly si pár písniček s tématem „jelen/myslivec“ a cesta uběhla coby dup. Poté měly děti příležitost pozorovat v oboře stádo laní s jelenem a kolouchem. Děti naházely zvěři jablka a kaštany, které jim samy přivezly nebo které pro ně připravil Honza Fekiač, který děti s paní učitelkou na celém výletu doprovázel. Povyprávěl jim o lesní zvěři a myslivosti všeobecně. Také si se šikovnými dětmi vyzkoušel, jak se rozdělává oheň. Děti si opekly pečivo a uzeniny a také oblíbené marshmallows. Největší zábavou je pro děti vždycky hra a řádění všeho druhu – nejinak tomu bylo i tentokrát. Na děti čekalo zcela nově vybudované lanové centrum v podobě barevných paňáců a „horolezecké stěny“ v bývalém koupališti. Děti se dosyta vydováděly a nastal čas se kvapem vydat na cestu zpět k autobusu. Už za 15 minut stála 3. C opět u školy v Trutnově a na výlet do Žďáru bude už jen vzpomínat.

 

text a foto: Bc. Suchá Dita, třídní učitelka 3. C

Ve školní tělocvičně se setkali žáci druhých a třetích ročníků, aby podpořili své spolužáky vystupující ve školním kole recitace a zpěvu.

 

Umístění v recitaci:

1. místo: Lukáš Kudrnáč, 3. A - postup do okresního kola

2. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

3. místo: Tomáš Straka, 2. C a Martin Lebedinský, 3. A

 

Umístění ve zpěvu:

1. místo: Tereza Dragounová, 3. B – postup do okresního kola

2. místo: Natálie Sadílková, 3. A

3. místo: Rozálie Daňsová, 2. C a Lucie Horká, 3. C

 

Výhercům gratulujeme a prvním umístěným přejeme úspěch při okresním kole.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

Letos si pro nás paní knihovnice připravila téma Pohádky. Hledali jsme společné znaky pohádek, povídali si o pohádkových postavách, poznali jsme další autory pohádek, hledali jsme pohádky podle jejich hlavních postav. Knížky jsme si prohlédli a někteří z nás se rovnou začetli do pohádkového děje.

 

 

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

Během dvou pátků jsme pracovali na různých úkolech propojených jedním tématem – lidské tělo a péče o něj. Plnili jsme zajímavé úkoly, pracovali ve dvojicích i skupinkách. Dozvídali jsme se spoustu zajímavých informací od svých spolužáků, z encyklopedií, z vyřešených hádanek. Víme, jak naše tělo funguje, jak se máme o své tělo starat, zamysleli jsme se nad naším jídelníčkem a mnozí z nás prohlásili, že omezí pojídání sladkostí a naopak bude více sportovat.

 

 

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

Back to top