Třída 7.C

V pátek 16. 9. 2022 absolvovala 7. C program „Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš“ ve Vrchlabí. V klášterní zahradě jsme řešili úkoly za pomoci hmatu, sluchu a čichu. Se zavázanýma očima jsme prošli smyslovou nášlapnou dráhu s průvodcem a snažili se určit, po jakém materiálu jdeme. Následně jsme se setkali s nevidomou paní a jejím vodicím psem.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, garant akce

V předposledním červnovém týdnu byla třída 6. C na turistickém kurzu - na TREKU. Ubytovaní byli v kempu na Nebákově, kde využívali hojně koupání v nedalekém rybníku a travnaté hřiště. Hlavním cílem byla turistika, což se povedlo splnit. Žáci navštívili hrad Kost, Valdštejn, Hruboskalsko, Trosky a Sobotku. Ve volných chvílích hráli karty, přehazovanou, Sedm draků a plavali. Jeden den využili na mezitřídní soutěžení s paralelní třídou 6. A, kterou po velkých bojích i porazili. Třída 6. A byla ubytovaná "Na Písku", kam se třída 6. C vydala na návštěvu, aby splnila tajnou misi... Nejhorší dětem přišla cesta vlakem, protože čekání na některých přestupních místech byla nekonečná. Při závěrečném táboráku děti kurz ohodnotily a už se těší na další v příštím školním roce.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Viková Jana a pan Krejčí Jaroslav

V hodinách přírodopisu jsme rozdělili měkkýše do 3 tříd: plži, mlži a hlavonožci. Některé zástupce jsme poznali už v průběhu výuky. S dalšími zástupci jsme se seznámili díky ukázkám schránek měkkýšů od spolužáků. Prohlédli jsme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové, křídlatce, ostranky, šišana, zavinutce, homolice nebo oblovky. Dále jsme viděli lastury mlžů, např. srdcovky, hřebenatky, slávky nebo škeble rybničné. David nám přinesl ukázat i sépiovou kost.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

 

V pátek 25. 3. 2022 jsme se vypravili do Vrchlabí, kde jsme se v KCEV Krtek seznámili s oběhem látek v přírodě v programu „Koloběh života nejen v Krkonoších“. Nejprve jsme si povídali o krajině Krkonoš a o vztazích mezi neživou přírodou a organismy a mezi organismy navzájem. Vysvětlili jsme si vztahy v potravní pyramidě, jejíž základ tvoří anorganický svět a na vrcholu stojí karnivoři. Producenti v procesu fotosyntézy produkují glukózu a kyslík. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o parazitech a rozkladačích. V další části programu jsme se seznámili s životem ve vermikompostéru. Program jsme zakončili hrou, při které jsme hledali a vyměňovali kartičky, ze kterých jsme skládali potravní řetězec. Počasí nám přálo, část hry proto probíhala i v okolí KCEV Krtek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V rámci učiva fyziky - jednotky objemu a měření objemu – nám Kristýna, Natálka a Štěpánka přinesly ukázat odměrné nádoby používané v domácnostech k měření objemu kapalin nebo sypkých látek. Odměrné nádoby jsou určeny k odměřování jediného objemu (např. nedělaná pipeta) nebo mají stupnici k odměřování různých objemů (dělená pipeta, odměrný válec, byreta).

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top