Třída 7.C

V pondělí 20. 12. jsme se sešli v nízkém počtu 8 žáků, abychom se rozloučili s rokem 2021 na vánoční besídce. Rozdali jsme si dárečky, ochutnali cukroví od maminek, vypili čaj, zazpívali si koledy, zahráli deskové hry a vytvořili knížku s měnícími se obrázky jako dárek pro své blízké. Žákům 6. C děkuji za vánoční dárečky. Všem přeji úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2022.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka 6. C

Ve fyzice probíráme magnetické vlastnosti látek. Žáci se dozvěděli, že magnet působí magnetickou silou na feromagnetické látky (např. železo nebo nikl). Déle jsme popsali magnet a jeho póly. Souhlasné póly se odpuzují, nesouhlasné póly magnetů se přitahují. Ukázali jsme si, že se magnety přitahují nebo odpuzují i tehdy, když se vzájemně nedotýkají. Důvodem je magnetické pole, které působí silou na jiné magnety nebo feromagnetické látky. Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu. Za pomoci železných pilin jsme zobrazili magnetické pole tyčového magnetu. Vysvětlili jsme si, co jsou indukční čáry magnetického pole. Dále jsme si předvedli, jak vznikají dočasné magnety. Aby si žáci vše lépe zapamatovali, každý si připravil ukázku magnetických vlastností látek.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V pondělí 29. 11. 2021 si žáci 6. C na hodinu fyziky připravili ukázky elektrování těles. Třením se některá tělesa zelektrují. Získají elektrický náboj (kladný nebo záporný), což se projevuje vzájemným přitahováním nebo odpuzováním. Tělesa zelektrovaná nesouhlasnými náboji se přitahují, tělesa zelektrovaná souhlasnými náboji se odpuzují elektrickou silou. 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Učebna 6. C je vánočně vyzdobena. Jsme připraveni na blížící se Vánoce. Nyní už se můžeme připravovat a těšit na vánoční besídku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka

V pátek 3. 9. 2021 jsme se společně se 6. A vypravili navštívit opuštěné psy a kočky do útulku v Trutnově ve Vrbové ulici. Prohlédli jsme si zázemí útulku a některé jeho obyvatele. Dozvěděli jsme se např., že pokud najdeme zatoulaného psa nebo kočku, musíme telefonovat na Městskou policii (156). Vyvenčili jsme také psa jménem Bert.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka 6. C

Back to top