Třída 7.C

V hodinách chemie probíráme směsi. Štěpánka nám předvedla, jak vzniká a z čeho je tvořena emulze a pěna. Emulze je různorodá směs dvou kapalin (olej a voda) a pěna je různorodá směs kapaliny a plynu.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Ve středu 30. 11. 2022 se třída 7. C vypravila do KCEV Krtek ve Vrchlabí, kde nám Ing. Daniel Bílek představil program „Paví vejce a jiné ovoce“. Dozvěděli jsme se mnoho informací o důležitosti ovocných stromů v Krkonoších. Plody ovocných stromů jsou zdrojem živin a vitaminů, jsou životním prostředím např. pro ptáky a hmyz, jsou také součástí historie, spolutvůrci krajiny nebo nositelé symboliky (krájení jablka na Vánoce). Vyzkoušeli jsme si degustaci plodů různých odrůd jabloní. Srovnávali jsme vůni, charakter slupky, konzistenci dužniny, šťavnatost dužniny, chuť podle kyselosti a sladkosti dužniny a chuť podle celkového dojmu. Poznali jsme spoustu odrůd jabloní. V neposlední řadě jsme zjistili, co je Paví vejce. Jedná se o slívu, která je známa jako Pávče, Paví vejce, Paví vejce žluté nebo Pávše žluté.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Učebna 7. C je vánočně vyzdobena. Jsme připraveni na blížící se Vánoce. Nyní už se můžeme těšit na vánoční besídku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka

Ve fyzice probíráme vztah mezi pohybem a silami, které na těleso působí. Isaac Newton zformuloval 3 pohybové zákony, které tento vztah popisují – 1. zákon setrvačnosti, 2. zákon síly, 3. zákon akce a reakce. Základem zákona setrvačnosti je myšlenka, že když na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Zákon síly pojednává o tom, že pokud na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Podstatou zákona akce a reakce je, že každá akce vyvolá stejně velkou opačně orientovanou reakci. Aby všichni dobře pochopili podstatu Newtonových pohybových zákonů, každý žák si na toto téma připravil ukázku.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodinách fyziky jsme si povídali o těžišti tělesa. Každé těleso má pouze jedno těžiště. Do těžiště umísťujeme působiště gravitační síly. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Těžiště může být v některém bodě tělesa nebo i mimo těleso. Všichni žáci si připravili ukázky nalezení těžiště tělesa.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top