Třída 7.C

Při hodinách fyziky jsme probrali učivo o přenosu tlaku v kapalinách a hydraulických zařízeních. Diana a Štěpánka nám předvedly, že voda z proděravěné láhve vytéká kolmo ke stěnám nádoby. Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vzniká ve všech místech kapaliny stejný tlak. Jedná se o Pascalův zákon.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

V hodinách fyziky jsme probrali hydraulická zařízení. David, Sam, Diana a Štěpánka vytvořili spojením injekčních stříkaček naplněných vodou model hydraulického zařízení. Přesvědčili jsme se, že pokud působí síla na píst jedné injekční stříkačky, vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak, tedy i pod pístem druhé injekční stříkačky - voda vytlačí píst druhé injekční stříkačky.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Při hodině chemie nám Kristýna Ludwigová předvedla vznik suspenze ze sladké papriky (koření) a vody a vznik roztoku ze sójové omáčky a vody. Suspenze je různorodá směs pevné látky v kapalině. Roztoky vznikají rozpouštěním látek v rozpouštědle. Nejčastěji používaná rozpouštědla jsou: voda, ethanol a benzín.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

A vezmeme-li jablka tři, mělo by to platit trojnásobně. Anebo k nim přidáme mouku, máslo, cukr a podle anglického receptu upečeme jablečný drobenkový koláč. Stejně jako angličtináři ze 7. C, kteří si na výsledku náramně pochutnali. Nezkusíte to také?

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: paní Drygalská Naďa, učitelka Aj

V rámci učiva fyziky o otáčivých účincích síly jsme probrali páku. Páka je tyč otáčivá kolem osy. Páka je v rovnovážné poloze, pokud moment síly, který otáčí pákou v jednom smyslu, odpovídá momentu síly, který otáčí pákou v opačném smyslu. Rozlišujeme páku dvojzvratnou a jednozvratnou. U páky dvojzvratné působí síly na opačných stranách od osy otáčení a stejným směrem. U jednozvratné páky působí síly na stejném konci od osy otáčení a opačným směrem. Žáci si připravili ukázky dvojzvratné páky: např. nůžky, kleště nebo houpačku. Jako příklady využití jednozvratné páky jsme viděli zvedání činky předloktím, lis na česnek, kleštičky na nehty nebo louskáček ořechů.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

Back to top