Třída 7.C

7. 11. 2022 žáci 7. C při hodině fyziky prezentovali své práce na téma „Jak fyzikální objevy a stroje ulehčují lidskou práci?“. Dozvěděli jsme se mnoho informací od využití klínu a kola, o druzích páky či kladky, až po zjednodušení lidské práce s pomocí pračky, sušičky, myčky nádobí, vysavače, apod.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka fyziky

7. 11. 2022 žáci 7. C odprezentovali své práce na téma: „Jak se živočichové přizpůsobují člověku?“. Některé práce se věnovaly např. domestikaci vlka, jiné rozšiřování měst a vesnic a úbytku životního prostředí divokých živočichů. Ti se potom stahují do blízkosti lidských obydlí a plení kurníky nebo se živí odpadky.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Při hodinách přírodopisu jsme probrali plazy. Plazi se dělí do 3 řádů: šupinatí, želvy a krokodýli. Terka nám na hodinu přírodopisu přinesla ukázat želvu žlutohnědou. Želva žlutohnědá je suchozemská, býložravá a vyskytuje se např. v jižní Evropě. Dosahuje velikosti cca 25 cm. Může se dožít 60 i více let.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu jsme probrali ryby. V pondělí 17. 10. 2022 Honza donesl na laboratorní práci plotici. Prohlédli jsme si rybí vnitřnosti a následně jsme se seznámili s vnější stavbou těla ryby. Rybu jsme zakreslili a popsali. Víme, které ploutve jsou párové, které jsou nepárové. Rybí šupiny jsme pozorovali pod mikroskopem a zakreslili je. Do závěru laboratorní práce jsme všichni uvedli obecné znaky ryb.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top