23. září nás přivítal pan Podzim a my jsme se rozhodli ho navštívit v přírodě. Vypravili jsme se do nedalekého lesa a sledovali změny v přírodě spojené s tímto ročním obdobím. Během naší expedice jsme hledali plody a listy stromů a keřů, které známe, sbírali jsme jedlé houby, zkusili vnímat podzimní les různými smysly. Oslavili jsme tak i Den stromů a všem bukům, dubům, lípám, břízám, jírovcům a stromům dalším popřáli.

text a foto: Mgr. Voleská Zuzana, třídní učitelka 2. C

Back to top