Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme navštívili SVČ v Trutnově.  Programovou náplň tvořily dva bloky, z nichž jeden byl zaměřený na problematiku prevence závislostního chování. Druhým blokem byla kooperativní hra pro uvědomění si výhod spolupráce v kolektivu.

Na začátku bloku, který pracoval se závislostním chováním, žáci vyjadřovali své pocity ze stísněného prostoru. Dále byly žákům nabídnuty zajímavé zážitky a zkušenosti „zdarma“. Většina dětí by tuto nabídku přijala. Jen málokdo byl proti. Na konci programového bloku žáci odhalili, že takovéto lákavé nabídky bývají obvykle podvodem s následným vydíráním. Tento program metodou dramatické výchovy upozornil na problematiku závislostí.      

Druhý programový blok byl zaměřen na spolupráci v kolektivu. Po splnění sportovních úkolů skupiny žáků dostávaly barevné žetony (magnety). Žetony měly skupiny složit tak, aby získaly co nejvíce bodů. Některé skupiny pochopily, že pro zisk více bodů je výhodnější vzájemná spolupráce. Jiné skupiny princip hry pochopily až při konečné reflexi.

Den ve SVČ jsme si velmi užili.

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, třídní učitelka 7. C

Back to top